załącznik nr 3A1 – kosztorys 2019 rejon I 14.03.19 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.