Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty zmiana 12.03.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.