Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.