Pytania i odpowiedzi do SIWZ_13.03.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.