Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej