Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy – część II | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej