KluczPub_Oferta_PostepowanieID_264d8425-c87b-48c7-ab5e-fadbab873f05 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej