załącznik nr 5 do UMOWY – gwarancja | Prace ogrodniczo – porządkowe – część D