65 informacja o wyniku postępowania | Prace ogrodniczo – porządkowe – część C