Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją