Załącznik nr 2A do SIWZ – lokalizacje nasadzeń | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją