Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy część II | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją