Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy część I_30.01.2020 | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją