informacja o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 01.06.2020 | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją