Załącznik nr 9 do SIWZ-wzór umowy_23.01.2020 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów