Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów