załącznik nr 7 do umowy – gwarancja | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów