Załącznik nr 7 do SIWZ – JEDZ | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów