Załącznik nr 5B do SIWZ – kosztorys część II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów