Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów