Załącznik nr 2A do SIWZ – wykaz parków i powierzchnie część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów