Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy część II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów