Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów