Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.