Załącznik nr 2 do SIWZ-Projekt Wykonawczy | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.