załącznik-nr-2A-do-SIWZ-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu | Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy