Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.