Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy_26.04.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.