Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.