Załącznik nr 3B do SIWZ_06.05.2019 – Kosztorys część 2 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.