Załącznik nr 3A do SIWZ – Kosztorys część 1 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.