Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_30.04.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.