Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.