Załącznik nr 1A do SIWZ – Zał 3 do wzoru umowy – parametry jakościowe materiału roślinnego | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.