Załącznik nr 1 do SIWZ – Zał 2 do wzoru umowy- Warunki techniczne wykonania realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonywania prac | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.