załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.