Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.