Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.