Załacznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.