Załacznik nr 3B do SIWZ – kosztorys cz 2_02.12.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.