Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I_16.10.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.