Załącznik nr 3A do SIWZ – Kosztorys część I | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.