Załącznik nr 3A-3D do SIWZ – kosztorysy_23.10.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.