Załącznik nr 3A-3B do SIWZ – kosztorysy_04.11.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.