Załącznik-nr-2-do-SIWZ-formularz-oferty_23.10.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.