Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_04.11.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.