Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry jakościowe_06.11.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.