Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.