Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne_02.12.2019 | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.