Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne | Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.